KOSTALLPLAN

planeringsråd för mjölkkor i lösdrift


Denna kreativa arbetsplats uppdaterades
senast 2020-12-22 20:45

OBS! En ny version (Kostallplan 3.0) är under slutgranskning och kommer snart att ersätta denna.Dessa planeringsråd på nätet byggs ut efterhand samt uppdateras kontinuerligt med nya råd och rön.

Här finns rapporten med de internationella rekommendationerna för byggande av kostall:  The Design of Dairy Cow and Replacement Heifer Housing. Medarbetare vid BT har varit med I arbetsgruppen som utarbetat rapporten.


Synpunkter?


E-post till redaktionen.


Projektet med KOSTALLPLAN är finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning och SLU samt DeLaval International har bidragit med ritningsmaterial.